Вимоги до оформлення статей

Зразок оформлення статті

Ім’я Прізвище

вчене звання, науковий ступінь, посада

навчальний заклад/ установа/ організація

місто

НАЗВА СТАТТІ

Автор піднімає питання щодо застосування інноваційних технологій розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти

<...>

Ключові слова: компетентності, педагог, післядипломна освіта, шляхи забезпечення.

Текст статті  <...>

Список використаних джерел (у алфавітному порядку)

1.

2.